Ủy quyền

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hợp đồng ủy quyền

      Trong thực tế giao dịch dân sự, nhằm thực hiện được mục đích dân sự người dân đã áp dụng các loại hợp đồng một cách đa dạng và phong phú. Trong đó, hoạt động ủy quyền là một giao dịch phổ biến và được pháp luật dân sự ghi nhận là …

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Read More »

QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2015 VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG ỦY QUYỀN

      Thực hiện công việc không có ủy quyền là một vấn đề có giá trị thực tiễn sâu sắc trong cuộc sống. Trong BLDS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), vấn đề này được quy định thành một chế định cho thấy tầm quan trọng của nó. tổng đài tư vấn NQH …

QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2015 VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG ỦY QUYỀN Read More »

CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN NHẬN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP KHÔNG?

Có được ủy quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

      Chào luật sư, em chuẩn bị nghỉ việc tại công ty, em tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp được 05 năm rồi. Vậy nếu sau khi em nghỉ việc em có thể đưa sổ bảo hiểm và quyết định thôi việc của em cho mẹ em đi hưởng trợ cấp thất …

CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN NHẬN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP KHÔNG? Read More »

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHÍNH XÁC THEO QUY ĐỊNH NĂM 2019

Mẫu giấy ủy quyền

      Giấy ủy quyền là một trong những giấy tờ pháp lý có thể sử dụng để ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân thay mặt cho công ty hay giám đốc. Vậy nếu bạn đang thắc mắc về nội dung và cách thức viết giấy ủy quyền bạn có …

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHÍNH XÁC THEO QUY ĐỊNH NĂM 2019 Read More »

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

      Thực tế hiện nay, do nhu của của từng cá nhân, tổ chức khi họ có thẩm quyền và nghĩa vụ nhất định, tuy nhiên những chủ thể này lại không có khả năng, điều kiện hoặc do hoàn cảnh khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ …

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Read More »

G

GỌI 19006588