THỜI GIAN TRÌNH THẺ BẢO HIỂM Y TẾ KHI ĐI THAM GIA KHÁM CHỮA BỆNH

 • Khi đến khám tại các cơ sở y tế phải xuất trình được thẻ BHYT.
 • TH trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh
 • Đối với TH đi cấp cứu xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện.
 • TH chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT
 • TH chuyển tuyến phải xuất trình thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến và giấy tờ tuỳ thân

      Người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh sẽ phải mang theo đầy đủ các thủ tục khám bệnh chữa bệnh. Vậy thì thời gian xuất trình thẻ bảo hiểm y tế như thế nào là đúng theo quy định? Qua bài viết sau đây tổng đài Luật Quang Huy sẽ giải đáp thắc mắc trên:


Cơ sở pháp lý:


Thời điểm xuất trình thẻ bảo hiểm khi tham gia khám chữa bệnh

       Theo quy định tại khoản 1 điều 8 thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

Điều 8. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

      Vậy khi tham gia khám chữa bệnh thì người tham gia bảo hiểm phải tiến hành xuất trình đủ hồ sơ bao gồm:

 • Số thẻ bảo hiểm hoặc thẻ bảo hiểm y tế có ảnh
 • Nếu thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh nhân thân của người bệnh có thể xuất trình một trong số các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân còn giá trị hiệu lực, hộ chiếu có hiệu lực, thẻ học sinh sinh viên ,học viên còn giá trị hiệu lực ( đối với học sinh sinh viên chưa đủ tuổi làm chứng minh nhân dân), các giấy tờ có ảnh khác do cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nơi người đó đang công tác, làm việc cấp hoặc xác nhận.

Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế khi tham gia khám chữa bệnh cho các trường hợp đặc biệt

      Đối với một số trường hợp đặc biệt thì thời hạn xuất trình thẻ bảo hiểm y tế khi tham gia khám chữa bệnh như sau:

Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi 

      Khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.Trường hợp không xuất trình thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT nhưng phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 41/2014 BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm khi tham gia cấp cứu

      Trong trường hợp này người tham gia BHYT được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 8 thông tư 41/2014 BHYT-BTC trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở y tế làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh như trường hợp khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến quy định.

      Đối với cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, khi người bệnh ra viện, cơ sở y tế có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh các giấy tờ xác nhận tình trạng bệnh lý, các chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh thanh toán với tổ chức Bảo hiểm xã hội

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ 

      Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do tổ chức Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh,

      Người tham gia BHYT khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ sau: thẻ bảo hiểm y tế (trường hợp đối tượng chuyển tuyến là trẻ em dưới 8 tuổi thì có thể thay thế bằng giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh), Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân và giấy chuyển tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp tái khám theo giấy hẹn của bác sĩ 

      Người tham gia BHYT đến khám lại theo giấy hẹn của bác sĩ tại cơ sở y tế tuyến trên không qua cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • Thẻ bảo hiểm y tế có dán ảnh.
 • Chứng minh nhân dân thẻ bảo hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân.

Giấy hẹn khám lại.

Trường hợp tái khám theo giấy hẹn của bác sĩ
Trường hợp tái khám theo giấy hẹn của bác sĩ

      Mỗi giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng một lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn. Căn cứ vào tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn khi người bệnh đến khám lại, bác sỹ quyết định việc tiếp tục hẹn khám lại cho người bệnh.

Đối với người đã tiến hành hiến bộ phận trên cơ thể tham gia khám chữa bệnh

      Người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • Thẻ bảo hiểm y tế có dán ảnh.
 • Chứng minh nhân dân thẻ bảo hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân.
 • Giấy hẹn khám lại.

      Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận trên cơ thể mà chưa có thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT; thủ trưởng cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh.

Thanh toán lại bảo hiểm y tế 

      Căn cứ theo điều 14 thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định về thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh như sau:

Điều 14. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT bao gồm:

1. Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

2. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

      Theo đó khi tham gia khám chữa bệnh không đúng thủ tục thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được tham gia thanh toán lại với cơ quan bảo hiểm y tế.

Thời gian trình thẻ bảo hiểm y tế khi đi tham gia khám chữa bệnh
Thời gian trình thẻ bảo hiểm y tế khi đi tham gia khám chữa bệnh

      Về hồ sơ, thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế được quy định tại điều 15 thông tư 41/2014/ TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định như sau:

 • Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
 • Các thủ tục, giấy tờ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.
 • Giấy ra viện.
 • Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

      Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh tổ chức bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí trực tiếp cho các đối tượng này.


      Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề :Thời gian trình thẻ bảo hiểm y tế khi đi tham gia khám chữa bệnh . Nếu còn vấn đề gì thắc mắc hay còn chưa rõ trong bài viết này bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Tổng đài bảo hiểm y tế trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G