THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC

      Hiện nay, việc áp dụng tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đã được pháp luật nước ta áp dụng nhiều hơn. Cùng với đó là những quy định của pháp luật về hình thức tử hình này cũng được ban hành nhằm tạo một hành lang pháp lý vững chắc cho việc tổ chức thi hành, áp dụng hình thức này trên thực tế.

     Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Bộ Công An, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện công tố trung ương đã cùng phối hợp ban hành ra Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Quang Huy xin cung cấp tới bạn đọc những thông tin đầy đủ về Thông tư này.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung của Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC

      Tại Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành án tử hình; tổ chức thực hiện thi hành án tử hình; hoãn thi hành án tử hình; hồ sơ thi hành án tử hình; việc giải quyết cho nhận tử thi, tro cốt, hài cốt, mai táng người đã bị thi hành án tử hình và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc với nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định về thi hành án hình sự; bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại và chính sách nhân đạo của Nhà nước trong thi hành án tử hình, bảo đảm an toàn, chặt chẽ, đúng pháp luật.

    Quy định về việc tổ chức thực hiện việc thi hành án tử hình, triển khai việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Quy định thủ tục cho nhận tử thi, tro cốt, hài cốt và mai táng người đã bị thi hành án tử hình, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thi hành án tử hình.


Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC

Nội dung của Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC

      Thông tư 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Y tế – Bộ ngoại giao – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành có nội dung như sau:


TẢI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC


BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ Y TẾ – BỘ NGOẠI GIAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc;

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên tịch quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành án tử hình; tổ chức thực hiện thi hành án tử hình; hoãn thi hành án tử hình; hồ sơ thi hành án tử hình; việc giải quyết cho nhận tử thi, tro cốt, hài cốt, mai táng người đã bị thi hành án tử hình và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các cơ quan: Công an, Quân đội, Y tế, Ngoại giao, Tòa án, Viện kiểm sát trong tổ chức thực hiện việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện thi hành án tử hình và người bị thi hành án tử hình.

Điều 3. Nguyên tắc thi hành án tử hình

1.Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định về thi hành án hình sự; bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại và chính sách nhân đạo của Nhà nước trong thi hành án tử hình.

2.Bảo đảm an toàn, chặt chẽ, đúng pháp luật.


Một số văn bản liên quan đến nội dung của Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC

      Ngoài những luật và văn bản trên, liên quan đến nội dung của Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC còn có các văn bản sau:

  • Quyết định 810/2006/QĐ-BCA-C11 ban hành Quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa và Quy trình thi hành án tử hình do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
  • Công văn 245/TANDTC-TK về thi hành án tử hình do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
  • Công văn 6141/BYT-KCB năm 2014 trả lời về đề nghị cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình do Bộ Y tế ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Thông tư  liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Y tế – Bộ ngoại giao – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *