THÔNG TƯ 04/2017/TT-BLĐTBXH DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

      Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

      Mã cấp IV tại Thông tư 04 là mã ngành, nghề đào tạo; mã cấp III là mã nhóm ngành, nghề đào tạo; mã cấp II là mã lĩnh vực đào tạo; mã cấp I là mã trình độ đào tạo (trung cấp, cao đẳng).
      Theo Thông tư số 04 của Bộ Lao động thương binh xã hội, danh mục ngành, nghề tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp có các lĩnh vực đào tạo như: Đào tạo giáo viên, nghệ thuật, báo chí, kinh doanh và quản lý, pháp luật; công nghệ thông tin, xây dựng.
      Theo đó, Thông tư số 04/2017 đã bổ sung thêm một số ngành, nghề so với Thông tư 21/2014/BLĐTBXH. Điểm hình như trong ngành, nghề nghệ thuật trình diễn các ngành đào tạo trung cấp, cao đẳng được bổ sung thêm các ngành nghề như:
 • Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế; dân ca; chèo; tuồng; cải lương; dân ca quan họ
 • Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc;
 • Nghệ thuật biểu diễn xiếc;
 • Nghệ thuật biểu diễn kịch nói;
 • Diễn viên kịch – điện ảnh;
 • Biên đạo múa;
 • Biểu diễn nhạc cụ truyền thống;
 • Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ;
 • Các loại nhạc cụ như Piano, Violon, organ.

      Đối với các ngành, nghề còn lại như Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng; Kế toán – Kiểm toán; Pháp luật, Máy tính và công nghệ thông tin cũng được Thông tư 04/2017 giữ nguyên và có bổ sung thêm một số ngành, nghề đào tạo trung cấp, cao đẳng.

      Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng có hiệu lực ngày 15/4/2017.


Nội dung Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 04/2017/TT-BLĐTBXH


Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH
Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/2017/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 • Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
 • Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;
 • Theo đề nghị của Tng Cục trưởng Tng cục Giáo dục nghề nghiệp,
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

      Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

      Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 và bãi bỏ Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

      Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị – xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

      Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những ngành, nghề đào tạo mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.


 Một số văn bản có liên quan

        Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp có một số văn bản như sau:

 • Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014: Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT được tuyển thẳng vào đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề trong các trường hợp.
 • Nghị định 61/2015/NĐ-CP: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 09/07/2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.
 • Thông tư 28/2015/ TT-BLĐTBXH: hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G