THÔNG TƯ 11/2017/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM –

      Thông tư 11/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam.


Cơ sở pháp lý

Tóm tắt nội dung Thông tư 11/2017/TT-BGTVT

      Ngày 05/04/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam.

     Theo quy định tại Thông tư này, trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam bao gồm áo sơ mi màu trắng; áo vét tông, quần tây, váy nữ, cà vạt, bít tất màu xanh đen; giày da, thắt lưng màu đen. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức và người lao động được cấp phát 01 chiếc áo vét tông/02 năm (riêng năm đầu cấp 02 chiếc); mỗi năm được cấp 01 cà vạt, 02 áo sơ mi dài tay, 02 quần tây/váy (nữ) , 02 đôi bít tất, 01 thắt lưng bằng da…

     Cán bộ, công chức, người lao động có tráhc nhiệm giữ gìn, bảo quản trang phục được cấp phát; khi thôi việc, chuyển công tác hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, phải nộp lại toàn bộ trang phục đã được cấp.

     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017.


Nội dung Thông tư 11/2017/TT-BGTVT

      Thông tư 11/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 11/2017/TT-BGTVT


Thông tư 11/2017/TT-BGTVT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 11/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
  • Căn cứ Quyết định số 51/2016/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam;
  • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;
  • Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Thông tư này quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam, bao gồm:

      1. Cục trưởng, Phó Cục trưởng.

      2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra và các chức danh tương đương.

      3. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

      4. Lao động hợp đồng (sau đây gọi là người lao động).

      Điều 3. Nguyên tắc chung

      1. Cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam được cấp trang phục theo chế độ, niên hạn cấp phát quy định tại Thông tư này.

      2. Cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản trang phục được cấp phát. Trường hợp trang phục được cấp bị mất, hư hỏng phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan bằng văn bản để được xem xét, cấp bổ sung.

      3. Cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam khi thôi việc, chuyển công tác khác hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc phải nộp lại toàn bộ trang phục đã được cấp.

      4. Cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam sử dụng trang phục trong khi thi hành công vụ; không sử dụng trang phục đã được cấp sai quy định.

Chương II

TRANG PHỤC

      Điều 4. Quy định chung về trang phục

      1. Trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam (sau đây gọi chung là trang phục), bao gồm: áo sơ mi, áo vét tông, quần tây, váy nữ, cà vạt, giày, bít tất, thắt lưng.

      2. Màu sắc trang phục

      a) Áo sơ mi: màu trắng.

      b) Quần tây, váy nữ, áo vét tông, cà vạt, bít tất: màu xanh đen.

      c) Giày da, thắt lưng bằng da: màu đen.


Một số văn bản có liên quan

          Thông tư 11/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam có một số văn bản như sau:

  • Quyết định số 51/2016/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam;
  • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 với nhiều quy định mới về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL; hiệu lực, giải thích, kiểm tra, giám sát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 22/06/2015.
  • Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định vị trí, chức năng của Bộ Giao thông vận tải, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành ngày 10/02/2017.
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 09/07/2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 11/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *