THÔNG TƯ 26/2013/TT-BLĐTBXH VỀ DANH MỤC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

      Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH vào ngày 18/10/2013 quy định về danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH

      Danh mục này bao gồm 2 phần: các công việc cấm sử dụng lao động nữ (38 công việc) và các công việc cấm sử dụng lao động nữ có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi (77 công việc):

  • Một số công việc đáng lưu ý trong danh mục: Khoan thăm dò giếng dầu, khí; khai thác tổ yến, phân dơi; vận hành nồi hơi; lái xe lửa; mổ tử thi, liệm, mai táng người chết; thợ lặn …
  • Các doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng lao động nữ làm các công việc trong danh mục có trách nhiệm sắp xếp, đào tạo lại hoặc chuyển nghề, chuyển công việc cho NLĐ.

Nội dung Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ có nội dung cụ thể như sau:

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH
Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH

TẢI THÔNG TƯ 26/2013/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 26/2013/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

      Căn cứ Điều 160 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

      Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

      Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

      Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ,

      Điều 1. Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

      Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng lao động nữ (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động), bao gồm:

      a) Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang;

      b) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

      c) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

      d) Hợp tác xã; hộ gia đình;

      đ) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

      e) Các cá nhân, tổ chức khác có sử dụng lao động nữ.

      Điều 3. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

      1. Không được sử dụng lao động nữ làm các công việc theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

      2. Rà soát các công việc lao động nữ đang làm dựa theo danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ ban hành kèm theo Thông tư này.    Trên cơ sở đó có kế hoạch sắp xếp, đào tạo lại hoặc chuyển nghề, chuyển công việc phù hp với sức khỏe của lao động nữ.

      3. Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Thông tư này định kỳ 6 tháng và hàng năm cùng với việc sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

      Điều 4. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

      1. Phối hp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.

      2. Tăng cường thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng lao động nữ.

      3. Tng hp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hàng năm về tình hình thực hiện Thông tư này cùng với báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn.


Các văn bản có liên quan

      Để tham khảo thêm quy định của pháp luật về việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn, phù hợp cho những đối tượng như: người lao động chưa thành niên, lao động nữ có thai,… bạn đọc có thể tìm hiểu tại các văn bản sau đây:

  • Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH: quy định danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;
  • Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH: quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;
  • Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH: bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH vào ngày 18/10/2013 quy định về danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G