THÔNG TƯ 31/2019/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CỦA XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

      Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ để không gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây hậu quả đáng tiếc cho mỗi cá nhân nói riêng và xã hội nói chung. Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, trừ xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2019 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy xin thông tin đến bạn nội dung Thông tư này. 


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 31/2019/TT-BGTVT 

      Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti ban hành Thông tư 31/2019/TT-BGTVT với 3 Chương và 13 Điều. Nội dung cơ bản của Nghị định này quy định về các vấn đề sau:

      Chương I: Các quy định chung

      Chương này quy định về Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Nguyên tắc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách khi điều khiển phương tiện trên đường bộ; Các trường hợp phải giảm tốc độ.

     Chương II: Quy định tốc độ, khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ

      Chương này quy định cụ thể về các vấn đề sau:

  • Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư
  • Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông ngoài khu vực đông dân cư
  • Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ
  • Tốc độ của các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc

      Chương III: Điều khoản thi hành 

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT
Thông tư 31/2019/TT-BGTVT

Nội dung Thông tư 31/2019/TT-BGTVT 

      Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 31/2014/TT-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 31/2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CỦA XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, trừ xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và thực hiện các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Đường bộ trong khu đông dân cư là đoạn đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã, nội thị trấn (gọi chung là nội đô thị) và những đoạn đường có đông dân cư sinh sống sát dọc theo đường, có các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn giao thông; được xác định bằng biển báo hiệu là đường khu đông dân cư.


Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 31/2019/TT-BGTVT

      Luật Giao thông đường bộ 2008: Điều 12 quy định về tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe; theo đó, Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn số ghi trên biển báo.  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ xe và việc đặt biển báo tốc độ; tổ chức thực hiện đặt biển báo tốc độ trên các tuyến quốc lộ.

      Nghị Định 12/2017/NĐ-CP: Theo đó Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Có quyền hạn ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G