THÔNG TƯ SỐ 46/2016/TT-BYT BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

      Thông tư 46/2016/TT-BYT của Bộ Y Tế ban hành về danh sách các bệnh cần chữa trị dài ngày. Đây là danh mục để người lao động và các chuyên viên của cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ xem xét giải quyết chế độ ốm đau dài ngày để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động. Sau đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn đọc tham khảo nội dung của thông tư này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung thông tư 46/2016/TT-BYT

      Thông tư 46/2016/BYT ban hành Danh mục bệnh cần nghỉ việc dài ngày để chữa trị. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày này là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội.
      Thông tư số 46 cũng giải thích thêm về mã bệnh và tên bệnh trong Danh mục bệnh cần nghỉ việc để chữa trị dài ngày, theo đó:
      Mã bệnh trong Danh mục bệnh dài ngày là mã bệnh theo Phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10), gồm mã bệnh dài ngày 3 ký tự và mã bệnh dài ngày 4 ký tự. Trong đó, mã bệnh 4 ký tự thuộc nhóm 3 ký tự tương ứng. Ví dụ như mã bệnh K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6 là thuộc mã bệnh K74.
      Cũng theo Thông tư 46 năm 2016, có một số bệnh cần chữa trị dài ngày chưa được gán mã bệnh theo phân loại quốc tế thì được xác định theo tên theo chẩn đoán bệnh.
      Ví dụ: Nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng thuốc thì xác định tên theo chẩn đoán bệnh là Nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng thuốc.

Nội dung thông tư 46/2016/TT-BYT

      Thông tư 46/2016/TT-BYT hướng dẫn và quy định về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện có nội dung như sau:

Thông tư 46/2016/TT-BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và quy định trách nhiệm thực hiện
Thông tư 46/2016/TT-BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và quy định trách nhiệm thực hiện

TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 46/2016/TT-BYT


BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 46/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

      Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

      Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

      Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

      Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

      Điều 1. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

      1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

      2. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày là cơ sở để thực hiện chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

      3. Mã bệnh và tên bệnh trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày:

      a) Các bệnh trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được gán mã bệnh theo Phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10) có mã bệnh 3 và 4 ký tự (gồm số và chữ). Các bệnh có mã 4 ký tự thuộc nhóm bệnh có mã bệnh 3 ký tự.

      Ví dụ: Gan xơ hóa và xơ gan có mã bệnh là K74, bao gồm:

  • Gan xơ hóa, mã bệnh: K74.0
  • Gan xơ cứng, mã bệnh: K74.1
  • Gan xơ hóa với gan xơ cứng, mã bệnh: K74.2
  • Xơ gan mật tiên phát, mã bệnh: K74.3
  • Xơ gan mật thứ phát, mã bệnh: K74.4
  • Xơ gan khác và không đặc hiệu, mã bệnh: K74.5
  • Xơ gan khác và không đặc hiệu: K74.6

      b) Một số bệnh chưa được gán mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10) thì thống nhất xác định tên theo chẩn đoán  bệnh.

      Ví dụ: Nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng thuốc hoặc Viêm tụy tự miễn thì xác định tên theo chẩn đoán bệnh là Nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng thuốc hoặc Viêm tụy tự miễn.

      Điều 2. Hiệu lực thi hành

      Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

      Bãi bỏ Phụ lục I về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

      Điều 3. Trách nhiệm thi hành

      1. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

      2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

      3. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chẩn đoán xác định đúng bệnh theo Danh mục quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận chẩn đoán xác định.

      Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế xem xét, giải quyết.

……..


Các văn bản có liên quan

Để tra cứu các nội dung quy định liên quan đến Thông tư số 46/2016, bạn đọc có thể tham khảo các quy định có liên quan trong các văn bản dưới đây:

  • Quyết định 3465/QĐ-BYT năm 2016: quyết định này quy định về bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
  • Thông tư 26/2014/TT-BQP: Danh mục bệnh hiểm nghèo, Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày để thực hiện chế độ, chính sách trong quân đội đều được quy định tại thông tư này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.
  • Quyết định 1724/QĐ-BYT năm 2016: văn bản này quy định về Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (đợt 4) do Bộ Y tế ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 46/2016/TT-BYT quy định về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G