THÔNG TƯ 54/2015/TT-BCA BỔ SUNG ĐIỀU 25A VÀO THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE

      Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Về quy trình đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện, Thông tư 54/2015/TT-BCA đã có bổ sung quy định tại Điều 25 Thông tư số 15/2014/TT-BCA. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung của Thông tư 54/2015/TT-BCA


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 54/2015/TT-BCA

      Thông tư 54/2015/TT-BCA được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2015. Thông tư này gồm 3 Điều, nội dung đề cập đến việc bổ sung Điều 25a vào sau Điều 25 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về việc giải quyết đăng ký, cp bin s xe đi với xe mô tô điện, xe máy điện. 

      Theo đó, Thông tư này quy định rõ về hồ sơ, thủ tục đăng ký xe, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đăng ký xe, trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành của Thông tư này.

Thông tư 54/2015/TT-BCA

Nội dung Thông tư 54/2015/TT-BCA

Thông tư số 54/2015/TT-BCA có nội dung cụ thể như sau:


TẢI THÔNG TƯ 54/2015/TT-BCA


BỘ CÔNG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 54/2015/TT-BCA

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

BỔ SUNG ĐIỀU 25A VÀO THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE

Căn cứ Luật giao thông đường b năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức ca B Công an.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư b sung Điều 25a vào Thông tư s 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của B Công an quy định về đăng ký xe.

Điều 1. Bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe

Bổ sung Điều 25a vào sau Điều 25 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe như sau:

“Điều 25a. Gii quyết đăng ký xe đối vi xe mô tô điện, xe máy điện

Từ ngày 06 tháng 12 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, việc giải quyết đăng ký, cp bin s xe đi với xe mô tô điện, xe máy điện thực hiện như sau:

1. Hồ sơthủ tục đăng ký xe, gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (theo mu ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bn photocopy Sổ hộ khu (đối với trường hp ch xe là cá nhân); giy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (đối với trường hợp ch xe là cơ quan, tổ chức);

c) Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe; trường hợp chủ xe là cá nhân xuất trình thêm bn chính Sổ hộ khu để đối chiếu.

2. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

a) Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe đúng quđịnh tại Khoản 1 Điều này, kiểm tra thực tế xe:

– Nếu xe có đủ số máysố khung và phù hp với hồ sơ đăng ký xe thì cấp ngay biển số xe và viết giấy hẹn cho chủ xe;

– Nếu xe ch có số máy hoặc chỉ có số khung; xe không có s máy và số khung; xe có số máy, số khung nhưng số máy, số khung bị mờ, hoen g thì cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe và tổ chức đóng số máy (nếđóng được), số khung theo số bin số xe, viết giấy hẹn cho ch xe. Không thu l phí đóng số máy, số khung.

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhđủ hồ sơ hợp lệcơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho ch xe. Đối với xe không có số máy mà cơ quan đăng ký xe không đóng được số máthì trong giấy chứng nhận đăng ký xe cấp cho chủ xe ghi từ “không có” vào mục “s máy.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2015.


Các văn bản có liên quan nội dung Thông tư 54/2015/TT-BCA

  • Luật Giao thông đường bộ năm 2008: Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Trong đó có quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nói chung cũng như với phương tiện là ô tô nói riêng.
  • Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe: Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, trong đó có xe mô tô điện, xe máy điện.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Thông tư 54/2015/TT-BCA bổ sung Điều 25a vào Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *