THÔNG TƯ 63/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

      Bộ công an ban hành Thông tư 63/2020/TT-BCA về quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Luật Quang Huy chúng tôi xin cung cấp đến bạn nội dung thông tư 63/2020/TT-BCA theo quy định của pháp luật năm 2020.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 63/2020/TT-BCA

      Thông tư 63/2020/TT-BCA Bộ Công an ban hành Thông tư 63/2020/TT-BCA về quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông bao gồm những nội dung:

 • Chương 1: Quy định chung bao gồm: các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc giải quyết, tiêu chuẩn của cán bộ cảnh sát giao thông.
 • Chương 2: Quy định cụ thể về việc tổ chứ tiếp nhận, xử lí tin báo và giải quyết ban đầu, nội dung, biện pháp điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông và các hướng giải quyết vụ tai nạn giao thông. Ngoài ra ở chương này thông tư cũng đưa ra 1 số tình huống cụ thể trong điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.
 • Chương 3: Quy định về hiệu lực thi hành, các điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành của cơ quan chức năng.
Thông tư 63/2020/TT/BCA
Thông tư 63/2020/TT/BCA

Nội dung của Thông tư 63/2020/TT-BCA

      Nội dung chi tiết của thông tư 63/2020/TT-BCA của bộ công an quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông và chính thức có hiệu lực vào ngày 19 tháng 6 năm 2020.

TẢI THÔNG TƯ 63/2020/TT-BCA


BỘ CÔNG AN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 63/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017);

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ (sau đây gọi chung là tai nạn giao thông) của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1.Công an các đơn vị, địa phương.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ (sau đây gọi chung là cán bộ Cảnh sát giao thông).

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân có liên quan.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

……


Các văn bản có liên quan Thông tư 63/2020/TT-BCA

 • Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012: Căn cứ quy định của Luật này, Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính.
 • Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; hoạt động giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
 • Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 quy định về trách nhiệm hình sự trong đó có quy định về việc người tham gia giao thông vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và đưa ra các biện pháp xử lí và quy định trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông.
 • Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015: Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự.
 • Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức Điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
 • Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018 Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí,chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 • Luật trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật này quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến việc trưng mua, trưng dụng tài sản. Dựa vào đó thông tư sẽ quy định các trường hợp vi phạm sẽ bị trưng dụng.
 • Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề nội dung Thông tư số 63/2020/TT-BCA. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G