THÔNG TƯ 74/2020/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

      Ngày 10 tháng 8 năm 2020 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ, được ban hành ở thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thông tư này được ban hành để điều chỉnh mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung chi tiết của Thông tư này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 74/2020/TT-BTC

      Thông tư 74/2020/TT-BTC gồm 2 Điều, được ban hành ngày 10 tháng 8 năm 2020, có hiệu lực từ thời điểm ban hành đến hết năm 2020

      Theo đó, quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải từ nay hết ngày 31/12/2020 như sau:

  • Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng): Giảm 30% mức thu quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293/2016 của Bộ Tài chính.
  • Giảm 10% phí sử dụng đường bộ quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1  Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293 đối với xe tải, ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo.

      Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ theo mức phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Thông tư 74/2020/TT-BTC

Nội dung Thông tư 74/2020/TT-BTC

      Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 74/2020/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 74/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ.

Điều 1. Mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi là Thông tư số 293/2016/TT-BTC), chủ xe thực hiện nộp phí như sau:


Các văn bản có liên quan đến Thông tư 74/2020/TT-BTC

  • Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.
  • Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017. Đây là văn bản quy định thẩm quyền của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính có thẩm quyền ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ.
  • Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đây là cơ sở để ban hành quy định tại Thông tư 74/2020/TT-BTC điều chỉnh mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ, góp phần tháo gỡ vướng mắc, giám bớt gánh nặng kinh tế cho chủ phương tiện trong thời gian dịch bệnh hoành hành. 

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *