QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI PHẢN BỘI TỔ QUỐC 2020

  • Người chuẩn bị phạm tội bị phạt tù từ 1 đến 5 năm tù.
  • Người phạm tội bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
  • Người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm tù.
  • Ngoài ra, còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

     Trung thành với tổ quốc là nghĩa vụ tối thiểu và thiêng liêng nhất đối với mỗi công dân Việt Nam. Trong tất cả các tội phạm được quy định tại Bộ Luật hình sự thì tội phản bội tổ quốc được xem là tội phạm nặng nhất và nguy hiểm nhất bởi tính chất đặc biệt của tội này có thể ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự xã hội và an nguy của quốc gia. Để hiểu rõ hơn về tội phản bội tổ quốc trong luật hình sự thông qua bài viết này Luật Quang Huy sẽ làm rõ vấn đề xoay quanh tội phạm nói trên .


Cơ sở pháp lý


Phản bội tổ quốc là gì?

      Phản bội tổ quốc được hiểu là hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài nhằm thực hiện mục đích gây hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh và chế độ xã hội chủ nghĩa của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

      Phản bội tổ quốc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có thể cấu thành tội phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015.


Cấu thành tội phạm tội phản bội tổ quốc

      Tội phản bội tổ quốc được quy định tại Điều 108 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, cụ thể như sau:

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tội phản bội tổ quốc

      Theo đó, cấu thành tội phạm tội phản bội tổ quốc bao gồm 04 yếu tố: chủ thể, khách thể, mặt khách quan, mặt chủ quan của tội phạm.

Khách thể của tội phạm

      Khách thể của tội phạm là những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ mà tội phạm xâm phạm đến.

      Tội phản bội tổ quốc xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng an ninh của quốc gia. Đây chính là khách thể của tội phạm này.

Chủ thể của tội phạm

      Chủ thể của tội phản bội tổ quốc là chủ thể đặc biệt. Do hành vi khách quan của tội phạm này là câu kết với nước ngoài và khách thể là xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng an ninh của quốc gia. Như vậy, chủ thể của tội phạm này chỉ có thể là công dân Việt Nam. Đó là người có quốc tịch Việt Nam, có thể là người chỉ có một quốc tịch Việt Nam hoặc có thể là người có nhiều quốc tịch trong đó có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

      Về độ tuổi, chủ thể của tội phản bội tổ quốc là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Người chưa đủ 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này vì không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật hình sự.

Mặt khách quan của tội phạm

      Thứ nhất, hành vi khách quan của tội phản bội tổ quốc là hành vi câu kết với nước ngoài bao gồm cá nhân, tổ chức nước ngoài và tổ chức nhà nước nước ngoài. Hành vi câu kết được hiểu là có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ.

      Các hành vi câu kết cụ thể bao gồm:

  • Thỏa thuận, bàn bạc với nước ngoài về âm mưu, kế hoạch, hương thức hoạt động nhằm gây nguy hại cho độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
  • Nhận các lợi ích vật chất như tiền bạc, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật để chống phá nhà nước.
  • Hoạt động dựa vào các thế lực nước ngoài hoặc tiếp tay cho các thế lực nước ngoài thực hiện các âm mưu chống lại tổ quốc.

      Thứ hai, về hậu quả của hành vi. Tội phản bội tổ quốc có cấu thành hình thức vì vậy hậu quả thực tế không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội này. Người phạm tội khi đã thực hiện các hành vi khách quan của tội này đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Người chưa thực hiện hành vi của tội phạm nhưng đã tìm kiếm, chuẩn bị công cụ, phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tội phạm thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Mặt chủ quan của tội phạm

      Người thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết rõ hành vi câu kết với nước ngoài là xâm phạm đến độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xâm hại đến chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm ảnh hưởng, suy yếu đến tiềm lực quốc phòng, an ninh nhưng vẫn thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra.

      Mục đích của người phạm tội này là chống chính quyền nhân dân, thay đổi chế độ chính trị, kinh tế – xã hội của quốc gia. Đây là dấu hiệu bắt buộc của tội này.


Hình phạt với tội phản bội tổ quốc

      Phản bội tổ quốc là tội phạm nguy hiểm xâm phạm đến quan hệ xã hội quan trọng nhất của tổ quốc.

      Căn cứ quy định tại Điều 108 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt ở các mức như sau:

  • Người chuẩn bị phạm tội bị phạt tù từ 1 đến 5 năm tù.
  • Người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm tù.
  • Người phạm tội thuộc khoản 1 Điều 108 Bộ luật hình sự bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Tội phản bội tổ quốc

     Ngoài ra, theo quy định tại Điều 122 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người phạm tội phản bội tổ quốc còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thắc mắc liên quan tới tội phản bội tổ quốc. Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật Hình sự trực tuyến theo số HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments