CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC

  • Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc; tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi trên sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  • Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên, sử dụng mạng để phạm tội hoặc tái phạm nguy hiểm sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.
  • Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

       Tệ nạn cờ bạc hiện nay diễn ra rất phổ biến với nhiều hình thức phong phú, tinh vi. Ngoài việc đánh bạc theo các hình thức thông thường dễ nhận biết. Thì hiện nay đang khá thịnh hành việc  sử dụng mạng internet để đánh bạc. Đánh bạc với quy mô lớn, ngoài việc xử phạt người tham gia đánh bạc thì người tổ chức cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Tại bộ luật Hình sự mới nhất  quy định về tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Vậy cấu thành tội phạm và mức xử phạt của tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc ra sao?. Luật Quang Huy sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề này:


Cơ sở pháp lý


Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là gì?

     Tổ chức đánh bạc, gá bạc là hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác, sử dụng địa điểm để tham gia đánh bạc. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bac, xét về bản chất là hành vi đồng phạm đánh bạc, gá bạc thể hiện hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc nhưng có thêm dấu hiệu riêng là mục đích trục lợi. Đây là loại hành vi xảy ra tương đối phổ biến cùng với hành vi đánh bạc.

tội tổ chức đánh bạc
tội tổ chức đánh bạc

Cấu thành tội phạm tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Măt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan

       Điều 322 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Như vậy, Điều 322 quy định hai hành vi khách quan tương ứng với 2 loại tội phạm.

      Hành vi tổ chức đánh bạc là  chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi tổ chức đánh bạc cũng tương tự như một số hành vi tổ chức phạm tội khác, tuy nhiên, đối với tội tổ chức đánh bạc thì người phạm tội phải tổ chức ít nhất từ hai người trở lên đánh bạc, vì việc đánh bạc phải có từ hai người trở lên mới đánh bạc được.

      Người tổ chức việc đánh bạc nếu đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc. Nếu người có hành vi tổ chức ra việc đánh bạc để thỏa mãn việc đánh bạc của mình và cùng tham gia đánh bạc với những người mà mình tổ chức để đánh bạc thì người tổ chức đánh bạc chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc, mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc.

       Gá bạc là dùng địa điểm (nhà ở, cửa hàng, khách sạn, phòng trọ, tàu, xe, thuyền, bè…) đang do mình quản lý sử dụng để cho người khác đánh bạc thu tiền (tiền hồ). Hành vi gá bạc có nơi còn gọi là chứa gá bạc hoặc chứa bạc. Nếu người gá bạc mà còn cùng tham gia đáng bạc thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cả tội đánh bạc nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc.

Hậu quả

       Hậu quả không phải là yếu tố bắt buộc trong cấu thành tội phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Mặt chủ quan của tội phạm

Yếu tố lỗi

       Người thực hiện hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với lỗi cố ý. Người phạm tội biết rằng hành vi đó là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện vì mục đích trục lợi.

Mục đích

      Mục đích phạm tội là để trục lợi.

Khách thể của tội phạm

      Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là tội xâm phạm đến trật tự công cộng, mà trực tiếp xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội

Chủ thể của tội phạm

      Chủ thể của tội phạm này không phải chủ thể đặc biệt, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm hình sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này. Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật; người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này không phân biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản nào của điều luật.

      Như vậy, hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi có đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm nêu trên.


Trách nhiệm hình sự của tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Hình phạt chính

       Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 322 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về hình phạt chính cho hành vi phạm tội này.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Tại khoản 1 Điều 322 quy định khi phạm tội trong các trương hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền Sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoátkhi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

         Căn cứ vào Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đã quy định như sau: “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc” bao gồm:

        a) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;

       b) Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc;

       c) Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc.

Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

Phạm tội trong các trường hợp sau đây:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gà bậc
Tội tổ chức đánh bạc hoặc gà bậc

         Có tính chất chuyên nghiệp: Khi phạm tội từ 05 lần trở lên

       Tái phạm nguy hiểm: Là đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.

Hình phạt bổ sung

        Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.


        Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về cấu thành và mức xử phạt tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định mới nhất của luật hình sự hiện hành. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được Luật sư tư vấn luật hình sự tư vấn trực tiếp.

        Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G