TỘI TỪ CHỐI HOẶC TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG THEO LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT

Hiện nay tình trạng ly hôn ở Việt Nam diễn ra ngày càng nhiều. Sau khi ly hôn và có con nhỏ thì nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ được đặt ra. Nghĩa vụ cấp dưỡng ngoài do các bên thỏa thuận thì một số trường hợp pháp luật có quy định. Tuy nhiên, có nhiều người có hành vi từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho người được cấp dưỡng. Hành vi trốn tránh, từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy khi nào thì hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự? Luật NQH sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề này:


Căn cứ pháp lý


Thế nào là từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng?

      Nghĩa vụ cấp dưỡng là: Nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không chung sống với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, là người gặp khó khăn, túng thiếu.

      Nghĩa vụ cấp dưỡng phải tuân theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình hoặc theo bản án hoặc quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

      Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng là người có nghĩa vụ cấp dưỡng lại không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Có khả năng thực hiện nhưng từ chối hoặc cố tình không thực hiện nghĩa vụ đó.

tội trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng
trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Cấu thành tội phạm Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Mặt khách quan của tội phạm

Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi sung năm 2017 quy định 02 hành vi như sau:

Hành vi từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng: Việc từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng được thể hiện qua việc người có nghĩa vụ cấp dưỡng đã được người được cấp dưỡng hoặc người có trách nhiệm khác như cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được cấp dưỡng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng họ (người phạm tội) không chấp nhận thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình.

Hành vi trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng: Việc được thể hiện qua hành vi lẩn tránh để không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng mặc dù họ đã chấp nhận (không từ chối) thực hiện nghĩa vụ đó.

Hậu quả

Khiến cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe.

Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội đã thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Biết rõ mình là người phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng lại cố tình từ chối hoặc có hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Mục đích

Mục đích không phải yếu tố bắt buộc để cấu thành tội phạm này.

Khách thể của tội phạm

Hành vi phạm tội đã xâm phạm đến quan hệ về nghĩa vụ cấp dưỡng do Luật Hôn nhân và gia đình quy định. Xâm phạm đến quan hệ về nghĩa vụ cấp dưỡng theo quyết định có hiệu lực của tòa án.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng phải là người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người được cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người nào thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm trên đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự.


Trách nhiệm hình sự Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng (bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm)

Điều 186 bộ luật hình sự năm 2015 quy định như sau:

 

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 380 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

      Hành vi từ chối hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải gây hậu quả nghiêm trọng (như làm cho người được cấp dưỡng bị suy kiệt về sức khoẻ nghiêm trọng…) hoặc thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi từ chối hoặc trốn tránh nphĩa vụ cấp dưỡng mà còn vi phạm về hành vi này.

      Hành vi phạm tội trên còn không thuộc trường hợp quy định tại Điều 380 – Tội không chấp hành án.

      Đối với tội phạm này thì có nhiều hình phạt như: Phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Người phạm tội phải chịu hình phạt nào sẽ phụ thuộc vào mức độ hành vi, hậu quả và bản án hoặc quyết định có hiệu lực của Tòa án theo quy định của luật.


       Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về cấu thành và mức xử phạt tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định mới nhất của luật hình sự hiện hành. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới HOTLINE 19006588 của Luật NQH Việt Nam để được Luật sư tư vấn luật hình sự tư vấn trực tiếp.

        Trân trọng./.


 

BẠN CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC LUẬT SƯ

avatar
  Subscribe  
Notify of
G

TƯ VẤN NGAY!