TỔNG HỢP MỨC ĐÓNG VÀ TỶ LỆ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA CÁC NĂM

      Việc tham gia đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, do sự thay đổi của tình hình quỹ bảo hiểm xã hội, nền kinh tế đất nước nên hàng năm vẫn có sự thay đổi về mức đóng bảo hiểm xã hội và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội. Bài viết dưới đây của Luật NQH sẽ cung cấp cho bạn sự thay đổi của mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội trong những năm gần đây.

Advertisements

Cơ sở pháp lý


      Trong những năm gần đây, kể từ khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực đến khi được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cho tới hiện nay, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và người sử dụng lao động luôn có sự thay đổi như sau:

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động được xác định theo công thức:

Mức đóng hàng tháng

=

Mức tiền lương tháng căn cứ đóng BHXH

x

Tỷ lệ đóng BHXH

      Mức lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ vào việc người lao động thuộc đối tượng nào:

Advertisements
      Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và được tính theo tiền lương cơ sở.

      Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

      Đặc biệt lưu ý, theo khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và không cao hơn 20 tháng lương cơ sở.


Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2020

        Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2020 như sau:

Các khoản trích theo lươngTỷ lệ trích vào lương của người lao độngTỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao độngTổng cộng
BHXH8%17%25%
BHYT1,5%3%4,5%
BHTN1%1%2%
BHTNLĐ, BNN0,5%0,5%
Tổng tỷ lệ đóng BHXH10,5%21,5%32%

       Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội
Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề (+7%)
Vùng I4.420.000 đồng4.729.400 đồng
Vùng II3.920.000 đồng4.194.400 đồng
Vùng III3.430.000 đồng3.670.100 đồng
Vùng IV3.070.000 đồng3.284.900 đồng

Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2020, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:

VùngMức đóng BHXH tối đaMức đóng BHXH tối thiểu
Từ 01/01/2019Từ 01/07/2019Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề
Vùng I2.384.000

đồng

2.560.000

đồng

353.600 đồng378.352 đồng
Vùng II313.600 đồng335.552 đồng
Vùng III274.400 đồng293.608 đồng
Vùng IV245.600 đồng262.792 đồng

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2019

Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2019 như sau:

Các khoản trích theo lươngTỷ lệ trích vào lương của người lao độngTỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao độngTổng cộng
BHXH8%17%25%
BHYT1,5%3%4,5%
BHTN1%1%2%
BHTNLĐ, BNN0,5%0,5%
Tổng tỷ lệ đóng BHXH10,5%21,5%32%

       Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:

Advertisements
VùngMức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội
Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề (+7%)
Vùng I4.180.000 đồng4.472.600 đồng
Vùng II3.710.000 đồng3.969.700 đồng
Vùng III3.250.000 đồng3.477.500 đồng
Vùng IV2.920.000 đồng3.124.400 đồng

        Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2019, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:

VùngMức đóng BHXH tối đaMức đóng BHXH tối thiểu
Từ 01/01/2019Từ 01/07/2019Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề
Vùng I2.224.000

đồng

2.384.000

đồng

334.400 đồng357.808 đồng
Vùng II296.800 đồng317.576 đồng
Vùng III260.000 đồng278.200 đồng
Vùng IV233.600 đồng249.952 đồng

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2018

           Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2018 như sau:

Các khoản trích theo lươngTỷ lệ trích vào lương của người lao độngTỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao độngTổng cộng
BHXH8%17%25%
BHYT1,5%3%4,5%
BHTN1%1%2%
BHTNLĐ, BNN0,5%0,5%
Tổng tỷ lệ đóng BHXH10,5%21,5%32%

       Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội
Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề (+7%)
Vùng I3.980.000 đồng4.258.600 đồng
Vùng II3.530.000 đồng3.777.100 đồng
Vùng III3.090.000 đồng3.306.300 đồng
Vùng IV2.760.000 đồng2.953.200 đồng

Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2018, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:

VùngMức đóng BHXH tối đaMức đóng BHXH tối thiểu
Từ 01/01/2018Từ 01/07/2018Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề
Vùng I2.080.000

đồng

2.224.000

đồng

318.400 đồng 340.680 đồng
Vùng II282.400 đồng 302.168 đồng
Vùng III247.200 đồng264.504 đồng
Vùng IV220.800 đồng236.256 đồng

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2017

        Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2017 như sau:

Các khoản trích theo lươngTỷ lệ trích vào lương của người lao độngTỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao độngTổng cộng
Từ 1/2017 – 5/2017Từ 6/2017 – 12/2017Từ 1/2017 – 5/2017Từ 6/2017 – 12/2017Từ 1/2017 – 5/2017Từ 6/2017 – 12/2017
BHXH8%8%18%17%26%25%
BHYT1.5%1,5%3%3%4,5%4,5%
BHTN1%1%1%1%2%2%
BHTNLĐ, BNN0,5%0%0,5%
Tổng tỷ lệ đóng BHXH10.5%10,5%22%21,5%32,5%32%

       Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội
Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề (+7%)
Vùng I3.750.000 đồng4.012.500 đồng
Vùng II3.320.000 đồng3.552.400 đồng
Vùng III2.900.000 đồng3.103.000 đồng
Vùng IV2.580.000 đồng2.760.600 đồng

Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2017, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:

Advertisements
VùngMức đóng BHXH tối đaMức đóng BHXH tối thiểu
Từ 01/01/2017Từ 01/07/2017Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề
Vùng I1.936.000

đồng

2.080.000

đồng

300.000 đồng320.960 đồng
Vùng II265.600 đồng284.192 đồng
Vùng III232.000 đồng248.240 đồng
Vùng IV206.400 đồng220.848 đồng

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2016

       Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2016 như sau:

Các khoản trích theo lươngTỷ lệ trích vào lương của người lao độngTỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao độngTổng cộng
BHXH8%18%26%
BHYT1,5%3%4,5%
BHTN1%1%2%
BHTNLĐ, BNN0%
Tổng tỷ lệ đóng BHXH10,5%22%32,5%

       Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội
Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề (+7%)
Vùng I3.500.000 đồng3.745.000 đồng
Vùng II3.100.000 đồng3.317.000 đồng
Vùng III2.700.000 đồng2.889.000 đồng
Vùng IV2.400.000 đồng2.568.000 đồng

Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2016, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:

VùngMức đóng BHXH tối đaMức đóng BHXH tối thiểu
Từ 01/01/2016Từ 01/05/2016Người chưa qua học nghềNgười đã qua học nghề
Vùng I1.840.000

đồng

1.936.000

đồng

280.000 đồng299.600 đồng
Vùng II248.000 đồng265.360 đồng
Vùng III216.000 đồng231.120 đồng
Vùng IV192.000 đồng205.440 đồng
Tổng hợp mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội qua các năm
Tổng hợp mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội qua các năm

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

      Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

     Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

     Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

      Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

      Cụ thể, theo quy định của điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2019.

Advertisements
Tổng hợp múc đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội qua các năm
Tổng hợp múc đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội qua các năm

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020

        Như vậy, năm 2020, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:

Tối đaTối thiểu
Từ 01/01/2019Từ 01/07/2019
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội1.490.000 đồng1.600.000 đồng700.000 đồng
Mức đóng bảo hiểm xã hội6.556.000 đồng7.040.000 đồng154.000 đồng

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019

      Như vậy, năm 2019, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:

Tối đaTối thiểu
Từ 01/01/2019Từ 01/07/2019
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội1.390.000 đồng1.490.000 đồng700.000 đồng
Mức đóng bảo hiểm xã hội6.116.000 đồng6.556.000 đồng154.000 đồng

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018

        Như vậy, năm 2018, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:

Tối đaTối thiểu
Từ 01/01/2018Từ 01/07/2018
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội1.300.000 đồng1.390.000 đồng700.000 đồng
Mức đóng bảo hiểm xã hội5.720.000 đồng6.116.000 đồng154.000 đồng

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2017

          Như vậy, năm 2017, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:

Tối đaTối thiểu
Từ 01/01/2017Từ 01/07/2017
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội1.210.000 đồng1.300.000 đồng700.000 đồng
Mức đóng bảo hiểm xã hội5.324.000 đồng5.720.000 đồng154.000 đồng

Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2016

          Như vậy, năm 2016, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:

Tối đaTối thiểu
Từ 01/01/2016Từ 01/05/2016
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội1.150.000 đồng1.210.000 đồng700.000 đồng
Mức đóng bảo hiểm xã hội5.060.000 đồng5.324.000 đồng154.000 đồng

       Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về Tổng hợp mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội qua các năm. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

       Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top