THÔNG TIN ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội Tỉnh Bình Phước
Địa chỉ trụ sở chính: Số 827 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại : 0271 3 885741, 02713 870451, 0271 3 886442, 0271 885053.
Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp chi nhánh Thị Xã Phước Long; Địa chỉ: Đường ĐT 759, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Điện Thoại: 0651.3 775594
Văn Phòng Bảo hiểm thất nghiệp Huyện Hớn Quản; Địa chỉ: Số 343, QL 13, Tổ 10, Ấp 1, Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; Điện Thoại: 0651.3666264
Advertisements
      Người lao động thường lầm tưởng việc giải quyết trợ cấp thất nghiệp là của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, Luật Việc làm năm 2013 lại quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết trợ cấp thất nghiệp là các trung tâm dịch vụ việc làm. Ngoài việc giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm còn có nghĩa vụ còn nhiều chức năng, nhiệm vụ khác. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy của chúng tôi sẽ trình bày cho bạn về thông tin, địa chỉ và những thông tin cơ bản về Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội Tỉnh Bình Phước.


Cơ sở pháp lý


Giới thiệu lịch sử hình thành về Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội Tỉnh Bình Phước

       Trung tâm dịch vụ việc làm và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc hợp nhất nguyên trạng Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm bảo trợ xã hội và Trung tâm Công tác xã hội thành Trung tâm Dịch vụ việc làm và Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội;

Advertisements
        Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở riêng, được dự toán kinh phí hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước
Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước

Nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội Tỉnh Bình Phước

      Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội Tỉnh Bình Phước có những nhiệm vụ quyền hạn như sau:

 • Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng.
 • Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.
 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động,về quản trị và phát triển ngồn nhân lực, về sử dụng lao động và phát triển việc làm;
 • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động,
 • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.
 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
 • Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các họat động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách.
 • Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoăc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.
 • Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình có vấn đề xã hội ở cộng đồng nơi Trung tâm đặt trụ sở (nếu có điều kiện).
 • Nghiên cứu thực hiện mô hình quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng; phương pháp giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và tổ chức lao động.
 • Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gổm: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.
 • Đánh giá nhu cầu ban đầu của đối tượng; sàng lọc phân loại đối tượng tới các cơ sở y tế, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội khác.
 • Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng.
 • Cung cấp dịch vụ điều trị y tế, trị liệu, rối nhiễm tâm trí, khủng hoảng tâm lí cho đối tượng.
 • Tư vấn và cung cấp thông tin, hướng dẫn đối tượng tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội phù hợp khác bao gồm: Tư vấn pháp lý, dịch vụ xã hội, dịch vụ y tế.
 • Tổ chức sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng; đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội của đối tượng; xây dựng kế hoạch can thiệp và tổ chức thực hiện; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.
 • Quản lý đối tượng gồm: Quản lý hồ sơ đối tượng đã đến Trung tâm và đối tượng có nhu cầu được cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ dẫn đến đối tượng bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi. Quản lý trường hợp đối với những đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
 • Tham vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất cho đối tượng.
 • Tư vấn và trợ giúp đối tượng tiếp cận các cơ quan chức năng, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc thay thế ngoài gia đình.
 • Tư vấn và hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi cơ sở bảo trợ xã hội về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp, bảo đảm đối tượng ổn định cuộc sống.
 • Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề của mình; bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha, làm mẹ cho những gia đình có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em, người chưa thành niên.
 • Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo và tài liệu tập huấn về công tác xã hội.
 • Tổ chức các khóa tập huấn hay hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng và cộng đồng để giải quyết các vấn đề của mình.
 • Phối hợp với các hội, đoàn thể, các cơ sở giáo dục, cơ quan công an, tư pháp và các tổ chức khác để xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn cho các thành viên của các tổ chức này về công tác xã hội.
 • Tham gia nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ vào đào tạo ngắn hạn công tác xã hội cho đội ngủ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội làm việc ở cấp xã hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
 • Phối hợp với các cơ sở đào tạo và dạy nghề thực hiện các chương trình đào tạo công tác xã hội, đặc biệt là thực hành công tác xã hội.
 • Phối hợp với người dân, chính quyền cơ sở trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để hỗ trợ xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động trợ giúp cộng đồng.
 • Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề của cộng đồng.
 • Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức và quản lý cho người dân trong việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng có liên quan.
 • Tổ chức huy động nguồn lực từ cộng đồng để trợ giúp các đối tượng.
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền và sản xuất các sản phẩm truyền thông.
 • Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tham vấn cho đối tượng, nhóm đối tượng và cộng đồng dân cư.
 • Tiến hành hoặc hỗ trợ các nghiên cứu liên quan đến phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, đóng góp vào việc xây dựng các chính sách an sinh xã hội.
 • Tổ chức nghiên cứu, khảo sát về công tác xã hội.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong các lĩnh vực liên quan đến công tác xã hội.
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quàn lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ của Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước

      Địa chỉ trụ sở chính: Số 827 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại : 0271 3 885741 – 02713 870451 – 0271 3 886442 – 0271 885053. Fax : 0271 3 885741.

Advertisements
    Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp chi nhánh Thị Xã Phước Long; Địa chỉ: Đường ĐT 759, Phường. Long Phước, Thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Điện Thoại: 0651.3 775594

Advertisements
     Văn Phòng Bảo hiểm thất nghiệp Huyện Hớn Quản; Địa chỉ: Số 343, QL 13, Tổ 10, Ấp 1, Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Điện Thoại: 0651.3666264

      Email : vieclambinhphuoc@yahoo.com.vn.


Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội Tỉnh Bình Phước

Ban giám đốc

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng  Dịch vụ việc làm

Phòng bảo hiểm thất nghiệp

Phòng Công tác xã hội

Phòng Y Tế – Quản lý và Nuôi dưỡng


Thời gian làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội Tỉnh Bình Phước

 • Thứ Hai Mở cửa cả ngày;
 • Thứ Ba Mở cửa cả ngày;
 • Thứ Tư Mở cửa cả ngày;
 • Thứ Năm Mở cửa cả ngày;
 • Thứ Sáu Mở cửa cả ngày;
 • Thứ Bảy Đóng cửa;
 • Chủ Nhật Đóng cửa.

      Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền, chức năng và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo trợ xã hội Bình Phước. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

Advertisements
           Trân trọng./.


 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Scroll to Top