tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hoạt động trường mầm non tư thục

Hiện nay mật độ dân số ngày tăng cao dẫn đến việc các trường mầm non công lập trở nên quá tải, không đủ lớp học cho các bé mầm non. Chính vì vậy xảy ra tình trạng các bậc phụ huynh phải xếp hàng giành chỗ đăng ký cho con mình nhập học. trước tình trạng đó thì nhiều trường mầm non tư thục được thành lập, làm giảm bớt tình trạng quá tải trong các trường tư. Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động trường mầm non tư thục được nhiều người quan tâm. Sau đây NQH sẽ giải đáp những vấn đề liên quan đến nội dung cho bạn hiểu rõ.

 1. Điều kiện xin cấp giấy chứng nhận hoạt động trường mầm non tư thục
 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học.
 • Có từ ba nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
 • Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.
 • Hiệu trưởng:
 • Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 05 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thế có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn quy định.
 • Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý, có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.
 • Phó hiệu trưởng:
 • Có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 03 năm công tác trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận phó hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định.
 • Có uy tín về phẩm chất chính trị, đọa đức, lỗi sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.
 • Giáo viên, nhân viên:
 • Trình độ chuẩn được đòa tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán là có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao. Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.
 1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoạt động trường mầm non tư thục
 • Đề án thành lập trường mầm non
 • Tờ trình về Đề án thành lập trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường
 • Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường
 • Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân cấp huyện (nếu có)
 • Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.
 • Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
 • Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị dáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật.
 1. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động trường mầm non
 • Các nhân, tổ chức thành lập trường mầm non tư thục lập hồ sơ gồm những giấy tờ như đã nêu ở trên.
 • Phòng giáo dục và đòa tạo nhận hồ sơ, xem xét các điều kiện thành lập nhà trường theo quy định của pháp luật. Sau khi xem xét nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đòa tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 • Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra cho phép thành lập trường mầm non tư thục theo quy định.
 • Trường hợp chưa cho phép thành lập thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay tới NQH để được chuyên viên tư vấn cụ thể.

Thông tin liên hệ công ty NQH

BẠN CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC LUẬT SƯ

avatar
  Subscribe  
Notify of
G

TƯ VẤN NGAY!