VIÊN CHỨC CÓ PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP KHÔNG?

Viên chức cũng được coi là NLĐcó giao kết hợp đồng làm việc với NSDLĐ, thuộc 1 trong những đối tượng được tham gia BHTN nên viên chức phải đóng BHTN.

      Viên chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Đây là mối quan tâm của các cá nhân là viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước sau khi nghỉ việc đối với chế độ thất nghiệp này. Vậy nên chức có thuộc đối tượng đóng và hưởng chế độ thất nghiệp hay không với bài viết sau đây Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này như sau:


Cơ sở pháp lý


Viên chức gồm những ai?

      Căn cứ theo Điều 2, Luật viên chức năm 2010 quy định về viên chức như sau: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

      Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc theo chế độ hợp đồng. Viên chức là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin – truyền thông, tài nguyên môi trường, dịch vụ…

      Theo đó, viên chức là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Viên chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Viên chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

      Căn cứ theo quy định của Luật Việc làm năm 2013, cụ thể tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 43 có quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

     Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

     Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

      Như vậy, khi người lao động làm và có giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động thì phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vậy ở mục 1 đã nêu rằng viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Vậy viên chức phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.


Tại sao viên chức phải đóng BHTN?

      Ta thấy theo quy định tại điều 43 Luật việc làm 2013 về đối tượng bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc dù là ngắn hạn, dài hạn hoặc có thể là làm việc theo hợp đồng thời vụ. Trong khi đó theo quy định của pháp luật hiện hành, viên chức là công dân Việt Nam có hình thức tuyển dụng từ thi tuyển hoặc xét tuyển, làm việc theo hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Viên chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không

      Vậy nên, viên chức thuộc 1 trong những đối tượng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.


       Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề viên chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn Luật bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

 

 

 

 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *