VỤ BÁC SĨ RẠCH TRÚNG ĐẦU EM BÉ – TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHƯ THẾ NÀO?

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu sẽ phải bồi thường cho gia đình bệnh nhân những khoản sau:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe của cháu bé
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.
 • Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở

      Những ngày gần đây, dư luận Việt Nam vô cùng bức xúc vụ việc kíp mổ đẻ của Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm rách phần đầu bé mới sinh. Trong đó, bác sĩ mổ chính Q  đã cho biết : “Trong khi phẫu thuật lấy thai nhi, do vị trí mổ có nhiều mạch máu, lúc đưa lưỡi dao vào không nhìn thấy nên không kiểm soát được khiến lưỡi dao cứa vào vùng da đầu của bé”. Qua vụ việc trên, nhiều người vô cùng xót thương và lo lắng cho cháu bé đồng thời thắc mắc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong tình huống này sẽ được xác định như thế nào? Sau đây, Luật Quang Huy sẽ giải đáp vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trên như sau:


Cơ sở pháp lý


Thế nào là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định tại Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác”.

      Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại.

       Từ khái niệm bồi thường thiệt hại có thể hiểu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm dân sự của bên có lỗi (cố ý hoặc vô ý) gây hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, gây hại đến danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc các chủ thể khác.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

        Trong trường hợp này, kíp mổ của bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), trong đó có bác sĩ Q mổ chính đã có vô ý xâm phạm đến sức khỏe của em bé sơ sinh. Cụ thể là hành vi rạch trúng đầu em bé của bác sĩ Q đã làm tổn thương đến sức khỏe của bé. Vậy, hành vi của kíp mổ tại bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu đã đủ căn cứ để phát sinh trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng hay không? Bộ luật dân sự 2015 đã quy định như sau:

“Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.

        Từ quy định trên có thể thấy căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là hành vi xâm phạm gây thiệt hại của người gây thiệt hại. Vậy, có thể rút ra những điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng như sau:

       Thứ nhất, có thiệt hại thực tế xảy ra . Cá nhân có hành vi xâm phạm nhưng không gây thiệt hại thì không phải bồi thường thiệt hại.

       Thứ hai, hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật. Khi một cá nhân có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại có thể do lỗi cố ý hoặc vô ý nhưng vẫn đều bị coi là đã có hành vi vi phạm pháp luật.

      Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

      Trong sự việc trên, do lỗi không cẩn thận trong lúc làm việc mà ê kíp mổ đẻ bệnh viện Quỳnh Lưu đã có những hành vi gây thiệt hại, xâm phạm đến sức khỏe của em bé sơ sinh. Ở đây, chính lỗi vô ý, bất cẩn của bác sĩ đã dẫn đến hậu quả là em bé phải khâu 6 múi ở đầu.


Ai là người chịu trách nhiệm?

       Điều 597 Bộ luật dân sự 2015 đã quy định như sau:

“Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.”

     Trong trường hợp này, Bác sĩ mổ chính cùng ê kíp mổ đẻ là nhân viên của bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Sự việc xảy ra trước hết trách nhiệm được xác định cho chủ thể đứng đầu, quản lý ở đây là Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Như vậy, người đại diện theo pháp luật của bệnh viện (giám đốc) sẽ là người đứng ra bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân, sau đó bệnh viện có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật cho bệnh viện.


Mức bồi thường được xác định như thế nào?

Mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp này được xác định theo Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

       Như vậy, bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu sẽ phải bồi thường cho gia đình bệnh nhân những khoản sau:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe của cháu bé
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị (gia đình phải chứng minh được phần chi phí này thông qua hợp đồng lao động, xác nhận nơi làm việc của người chăm sóc).
 • Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng).
Vụ bác sĩ rạch trúng đầu em bé trách nhiệm bồi thường thiệt hại như thế nào
Vụ bác sĩ rạch trúng đầu em bé trách nhiệm bồi thường thiệt hại như thế nào

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“1Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4.Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.”

Như vậy, việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Việc bồi thường phải được thực hiện kịp thời và bồi thường toàn bộ chi phí
 • Các bên có quyền tự do thỏa thuận về hình thức và mức bồi thường
 • Điều kiện được giảm mức bồi thường bao gồm: bên gây thiệt hại không có lỗi, bên gây thiệt hại có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường
 • Bồi thường tương ứng với thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

        Trên đây là toàn bộ những giải đáp của Luật Quang Huy về vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ việc rạch nhầm vào đầu em bé tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ cụ thể.

 Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
G